Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen van ZennCare

 • Aanmelden/aansprakelijkheid
  Aanmelden voor een behandelingstraject geschiedt na aanmelding via het contact formulier, social media of via het e-mail adres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandelingstraject geheel voor eigen risico is. Ook het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandelingstraject is geheel voor eigen risico. ZennCare is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.
 • Gezondheid
  Een Reiki behandeling of een holistisch consult is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. Ik stel geen medische diagnoses. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt naar aanleiding van de informatie die ik geef. De behandelingen kunnen in geen enkel geval medische behandelingen vervangen of uitstellen. Raadpleeg altijd zelf een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doe ik mijn best om het gewenste resultaat te bereiken.
 • Geheimhouding
  ZennCare deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Betaling
  Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen voorafgaand aan het tvia een betaalverzoek/factuur afgerekend te worden. Bij betalingsachterstand is ZennCare gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Traject

Bij het afsluiten van een behandeltraject gaat ZennCare samen met u een wederzijds commitment aan. Dat wil zeggen dat u tussen de 8 sessies door naar alle redelijkheid terug kunt vallen de therapeute. Dat betekent niet dat zij 24 uur per dag beschikbaar is en ook niet elke dag contact met u heeft. Wel is zij bereid om op een willekeurige dag naar wens telefonisch of app contact te hebben, als dit verband houdt met het afgesloten traject.

 • Annuleren
  Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling  geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is ZennCare gerechtigd om geen vervangende afspraak in te plannen.